miercuri, 9 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2676 ha
Intravilan: 676 ha
Extravilan: 2000 ha
Populatie: 11200
Gospodarii: 2700
Nr. locuinte: 3200
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Asezarea geografica:
Comuna Jilava se află situată la limita sudică a Municipiului Bucureşti, între comunele Măgurele (vest), Vidra - judeţul Giurgiu (sud-est) şi 1 Decembrie (sud)
Teritoriul administrativ al comunei Jilava este situat în zona de câmpie, pe marea unitate Câmpia Română - subdiviziunea Câmpia Bucureşti, având zona de sud în lunca râului Sabar şi zona de est în lunca Mamina
Este caracterizată de un relief aplatizat, cu valori ale cotelor terenului de +65..+75 mdM, observându-se o scădere a cotelor de la nord la sud
Este formată dintr-o singură localitate, Jilava, situată în partea sudică a teritoriului comunei, la circa 1,5 km sud de centura rutieră şi C.F. Jilava situată pe traseul Bucureşti-Giurgiu, inaugurat la 1 noiembrie 1869
Reţeaua hidrografică a comunei Jilava se reduce la Râul Sabar care curge în sudul localităţii, este afluentul Argeşului şi este apă autohtonă
Întrucât Râul Sabar a produs repetate inundaţii, pe teritoriul comunei Jilava au fost executate 4.0 km diguri de apărare a localităţii
Drumurile publice ce strabat teritoriul comunei Jilava sunt:
DN 5 Bucureşti-Giurgiu - circa 6,3 km
DJ 100A Centura Municipiului Bucureşti - circa 5,0 km
DJ 401A Vidra-Jilava-Bragadiru - circa 4,0 km
DC 17, DJ 401A staţia C.F. Jilava - circa 4,3 km
Lungimea totală a drumurilor din comună este de circa 25 km, din care aproximativ 15 km sunt modernizate
Lucrările de artă existente pe teritoriul comunei sunt:
- pasaj inferior al DN 5 pe sub DJ 100A şi C.F. centura
- pod peste Sabar pe DN 5, în lungime de 58,0 m
- pasaj rutier peste C.F. centura, pe DJ 100A, centura Bucureştiului, în lungime de 33,0 m
Transportul în comun este bine reprezentat în comună, autobuzele R.A.T.B. şi operatorii privaţi făcând legătura cu Bucureştiul
Liniile de C.F. ce străbat comuna (cu lungime de circa 11,2 km) sunt:
- centura oraşului Bucureşti, dublă electrificată, la extremitatea
- linia simplă neelectrificată Bucureşti-Giurgiu - cca. 5,2 km
Pe teritoriul comunei Jilava se află staţia de C.F. Jilava, staţie de călători şi marfă
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Industrie
Servicii
Activitati economice principale:
Prestări servicii
Comerţ
Industrie
Producţie
Transport
Obiective turistice:
Cişmeaua Radu Vodă
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Biserica Sfinţii Ierarhi Constantin şi Elena
Monumentul Eroilor Ruşi
Monumentul dedicat celor căzuţi în Razboiul de Independenţă din 1877-78 din comuna Jilava
Troiţa
Evenimente locale:
Ziua comunei în luna "mai"
Facilitati oferite investitorilor:
Poziţie geografică favorizantă pentru investiţii, în vecinătatea cu Municipiul Bucureşti
Forţă de muncă calificată
Energie electrică
Gaze naturale
Reţea stradală asfaltată
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă şi canalizare
Bază sportivă
Sala de sport şcolară
Centru administrativ
Casă de cultură
Policlinică
Grădiniţă cu program prelungit
Parcuri